Denckermann  Sp. z o.o.
ul. Annopol 3
03-236 Warszawa

tel. +48 22 864 67 00

Dział Eksportu:
export@denckermann.pl
Dział Produktu:
produkt@denckermann.pl
Dział Administracji:
biuro@denckermann.pl

NIP: 118-187-95-21,
REGON: 140844703,
KRS: 0000272300 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Kapitał zakładowy 1292500 zł